Home خانه

بنیاد خیریه پیمان با یک فامیل بی بضاعت و بیوه کمک نمود

بنیاد خیریه پیمان با یک فامیل بی  بضاعت و بیوه کمک نمود

پل علم، دفتر مطبوعاتی بنیاد خیریه پیمان ، دوشنبه، ۲۹ اسد

Kabul 19A 400بنیاد خیریه پیمان با یک فامیل بی بضاعت و بیوه در منطقه سر تپه کارته نو شهر کابل مواد خوراکی کمک نمود.
درین کمک برای این خانواده به ارزش سه هزار افغانی مواد خوراکی از قبیل یک بوجی آرد، یک بوجی برنج، پنج لیتر روغن، نیم کیلو چای سبز، دو کیلو بوره و یک بسته نمک نظر به خواهش شخص تمویل کننده کمک صورت گرفت.  
این کمک را محترمه بی بی حاجی والده محمد شاه پیمان رئیس عمومی بنیاد خیریه پیمان از سویدن به مناسبت رسیدن عید اضحی نموده است.
خانواده متذکره از کمک بنیاد خیریه پیمان اظهار سپاس نموده و گفت، که برای اطفال خود هیچ مواد خوراکی نداشت، حیران بودند که مشکل نبود مواد خوراکی خود را چطور حل کند، خداوند (ج) به بنیاد خیریه پیمان خیر بدهد که با ما کمک نمود و مشکل ما را ما در روز های خجسته عید اضحی حل نمود.

راپورمکمل مصاحبه ویدیویی با این فامیل را در اینجاه مشاهده کنید!

 بنیاد خیریه پیمان یک بنیاد خیریه بوده و قبلا نیز به همچو خانواده ها کمک مواد خوراکی و پول نقد را کرده است.

هر برادر و خواهر دلسوزیکه میخواهند با این فامیل دردیده مساعدت نقدی و یا مواد خوراکی همکاری و مساعدت نمایند با تیم بنیاد خیریه پیمان به شماره های ذیل تماس بگیرند کمک های شما با تمام امانت داری و صداقت به فامیل مورد نظر شما در اسرع وقت رسانیده میشود.

0046739394622 او یا 0093700045950 یا 0093774514189

شماره حساب بانکی ما درعزیزی بانک قرار ذیل است: 001701101098852 افغانی حساب او یا 001701201098745 دالری حساب.

بیشتر در ویدیویی ثبت شده از دهان خانم این خانواده بشنوید!