Home خانه

بنیاد خیریه پیمان حفر یک حلقه چاه را در شهر کابل آغاز کرد

بنیاد خیریه پیمان حفر یک حلقه چاه
را در شهر کابل آغاز کرد

سه شنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۶

Chahe Tang Logar Kabul 200توسط بنیاد خیریه پیمان در تانگ تیل لوگر مربوط شهر کابل، کار حفر یک حلقه چاه آب نیمه عمیق  آشامیدانی امروز آغاز گردید.
در مراسم آغاز کار حفر این چاه محمد شاپورعرب معاون بنیاد خیریه پیمان، نماینده گان قریه و جوانان اشتراک نموده بودند. این چاه خاص به رضای الله (ج) و کسب ثواب به کمک مالی شخصی محترم انجینر نقیب الله سجاد با هزینه مبلغ ( ۶۰۰۰۰) افغانی ساخته میشود. پس از تکمیل شدن چاه مذکور مشکلات ۶۰ خانواده قریه تانگ تیل لوگر و همچنان ده ها مالکین دکاکین از ناحیه کمبود آب آشامیدنی مرفوع میگردد.
قابل ذکر است، که چاه متذکره در حدود ۳۰ متر عمق حفر میشود که سیستم بمبه دستی را نیز خواهد داشت.

برای دیدن تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید!

باشنده گان قریه تانگ تیل لوگر از بنیاد خیریه پیمان اظهار سپاس و قدر دانی نمودند و ساخت این چاه آب را یک دست آورد بزرک میدانند و میگویند که سال ها است باشنده های این قریه با نبود آب آشامیدنی صحی روبرو بودند.
بنیاد خیریه پیمان یک بنیاد خیریه بوده که در سال (۱۳۹۳هــ ش ) فعالیت خود را آغاز نموده و تا الحال برای بسیاری از مساجد، مکاتب، مدارس چاه های آب آشامیدنی ساخته و همچنان با خانواده های بی بضاعت، زندانیان و در حصه معالجه مریضان بیچاره نیز کمک نموده است.

Chahe Tang Logar Kabul 1 380Chahe Tang Logar Kabul 5 380Chahe Tang Logar Kabul 6 380