Home خانه

بنیاد خیریه پیمان با یک فامیل بی بضاعت در کابل کمک نمود

بنیاد خیریه پیمان با یک فامیل بی بضاعت در کابل کمک نمود

پل علم ، دفتر مطبوعاتی بنیاد خیریه پیمان ، شنبه، ۳۰ سرطان

Bilder 9Aبنیاد خیریه پیمان با یک فامیل بی بضاعت در شهر کابل مواد خوراکی  کمک نمود.
این فامیل بی بضاعت که تعداد اطفال شان به ۹ نفر میرسد و نسبت نا امنی از شهر جلال اباد ولایت ننگرهار به شهر کابل بیجاه شده اند و در یک چاردیواری ویرانه با مادر شوهراش (خوشوی) مریض اش در شرایط پر مشقت و ذلت بار زددگی میکنند و شوهر اش هم ریش سفید و ضعیف است و نان اور دیگر ندارند.

راپورمکمل مصاحبه ویدیویی با این فامیل را در اینجاه مشاهده کنید!

بنیاد خیریه پیمان چندی قبل ویدیوی را از مشکلات فامیل متذکره به نشر سپرد و بلاخره بعد از چند روز یک برادر مهربان و دلسوز ما انجنیر صاحب که نخواست نام اش گرفته شود از سویدن از طریق بنیاد خیریه پیمان با فامیل مذکور مواد خوراکی که عبارت است از  یک بوجی آرد، یک بوجی برنج، نیم سیر بوره، یک کیلو چای سبز، پنج لیتر روغن و یک بسته نمک با این خانواده یتیم و بیوه روز شنبه مصادف با ۳۰ سرطان سال ۱۳۹۷ مساعدت نموده است.
اشخاص سرمایه دار و تجارهای ملی اگر میخواهند با این خانواده مساعد نمایند لطفاً به شماره 0046739394622 و یا 950 45 00937000 تماس بگیرند و کمک شان به تمام امانت داری به فامیل مورد نظرشان رسانیده میشود.