Home خانه

بنیاد خیریه پیمان با یک فامیل بیوه و یتیم در کابل کمک نمود

بنیاد خیریه پیمان با یک فامیل بیوه و یتیم در کابل کمک نمود

پل علم ، دفتر مطبوعاتی بنیاد خیریه پیمان ، شنبه، ۳۰ سرطان

Kabul 10 400بنیاد خیریه پیمان با یک فامیل بیوه و یتیم در شهر کابل مواد خوراکی  کمک نمود.
این فامیل بیوه و یتیم که تعداد اطفال شان به ۷ نفر میرسد و نسبت نا امنی از شهر جلال اباد ولایت ننگرهار به شهر کابل بیجاه شده اند و شوهر اش در اثر واقعه ترافیکی در شهر جلال اباد به شهادت رسیده و سرپرست و نان اور دیگر هم ندارد.

محترم جاوید عابد از سویدن از طریق بنیاد خیریه پیمان با فامیل مذکور مواد خوراکی که عبارت است از یک بوجی آرد، یک بوجی برنج، نیم سیر بوره، یک کیلو چای سبز، پنج لیتر روغن و یک بسته نمک با این خانواده یتیم و بیوه روز شنبه مصادف با ۳۰ سرطان سال ۱۳۹۷ مساعدت نموده است.
اشخاص سرمایه دار و تجارهای ملی اگر میخواهند با این خانواده مساعد نمایند لطفاً به شماره 0046739394622 و یا 950 45 00937000 تماس بگیرند و کمک شان به تمام امانت داری به فامیل مورد نظرشان رسانیده میشود.