Home خانه

بنیاد خیریه پیمان بار دوهم با یک فامیل بی بضاعت در شهر کابل کمک نقدی و مواد خوراکی نمود

بنیاد خیریه پیمان بار دوهم با یک فامیل بی بضاعت در شهر کابل کمک نقدی و مواد خوراکی نمود

پل علم ، دفتر مطبوعاتی بنیاد خیریه پیمان ، جمعه، ۱۹ اسد ۱۳۹۷

Kabul 11AS 400بنیاد خیریه پیمان با یک فامیل بی بضاعت در شهر کابل برای بار دوهم پول نقد و مواد خوراکی کمک نمود.
این فامیل بی بضاعت که تعداد اطفال شان به ۹ نفر میرسد و نسبت نا امنی از شهر جلال اباد ولایت ننگرهار به شهر کابل بیجاه شده اند و در یک چار دیواری ویرانه با مادر شوهراش (خوشوی) مریض اش در شرایط پر مشقت و ذلت بار زددگی میکنند و شوهر اش هم ریش سفید و ضعیف است و نان اور دیگر ندارند.
بنیاد خیریه پیمان چندی قبل ویدیوی را از مشکلات فامیل متذکره به نشر سپرد و بلاخره بعد از چند روز محترمه بی بی حاجی خانم الحاج محمد شاه پیمان از سویدن از طریق بنیاد خیریه پیمان با فامیل مذکور پول نقد و مواد خوراکی که عبارت است از یک بوجی آرد، یک بوجی برنج، نیم سیر بوره، یک کیلو چای سبز، پنج لیتر روغن ، پیاز، کچالو، بادنجان رومی، پودر لباس شویی و یک بسته نمک با این خانواده یتیم و بیوه روز جمعه مصادف با ۱۹ اسد سال ۱۲۹۷ مساعدت نموده است.

راپورمکمل مصاحبه ویدیویی با این فامیل را در اینجاه مشاهده کنید!

اشخاص سرمایه دار و تجارهای ملی اگر میخواهند با این خانواده مساعد نمایند لطفاً به شماره 0046739394622 و یا 950 45 00937000 تماس بگیرند و کمک شان به تمام امانت داری به فامیل مورد نظرشان رسانیده میشود.

http://paimanfoundation.com