Home خانه

بنیاد خیریه پیمان با یک کارمند دولت مواد خوراکی کمک کرد

بنیاد خیریه پیمان با یک کارمند دولت مواد خوراکی کمک کرد

پل علم ، دفتر مطبوعات بنیاد خیریه پیمان، جمعه، ۳ جوزا ۱۳۹۸

M. Shahpoor Arab 400Aبنیاد خیریه پیمان با یک کارمند دولت ولایت لوگر که باشنده اصلی این ولایت و کارمند برحال دولت میباشد و نسبت عدم پرداخت معاش چندین ماهه اش مشکل اقتصادی داشت ، در ماه مبارک رمضان مواد خوراکی کمک نمود.
این کمک  را محترم الحاج محمد شاه پیمان رئیس بنیاد خیریه پیمان از پول شخصی اش کرده است.
درین کمک برای این فامیل بی بضاعت به ارزش ۳۴۶۰ هزار افغانی مواد خوراکی از قبیل یک بوجی آرد، یک بوجی برنج، پنج لیتر روغن، نیم سیر بوره، یک کیلو چای سبز و یک بسته نمک توزیع شد.
این مواد کمکی را برادر شان از نزد محمد شریف (یوسفزی) مسؤل مالی بنیاد خیریه پیمان تسلیم گردید.