Home خانه

د خدای ج رضا حاصل کړی او د روژی مبارکی میاشتی ثواب وګټی او ددغه کونډی مورکی دعا واخلی

د خدای ج رضا حاصل کړی او د روژی مبارکی میاشتی ثواب وګټی او ددغه کونډی مورکی دعا واخلی

ننګرهار، د پیمان خیریه بنسټ، د مطبوعاتو دفتر

Ningarhar 6 400 هېواد والو! په خپلو مرستو د یوې مظلومې کورنۍ ژوند وژغورئ.
احسان الله او ورونه یې چې لا ماشومان دي، د اته کسيزې کورنۍ سرپرستي کوي. دی کله رنګ مال سره شاکردي کوي، کله مندوي کې له خپلو ورونو سره شاقه کارونه کوي.... په دې ډول د خپلې کورنۍ مصارف پوره کوي. هغه وايي: موږ د ورځې ۳۰۰ کلدارې ګټو او په دې دکور سرپرستي کوو..

ددې کورنۍ په هکله پشپړ راپور په ویدیوکې وګورئ! 

نو که تاسو غواړى چى نقدی مرسته وکړى نو ددغي شمیري له لاري خپله مرسته دغى ناروغ هلک ته رسولى شى: 0046739394622

www.paimanfoundation.com