Home خانه

!یک پدر جوان و نان آور یک خانواده لوگری را که در بستر مرگ و زندگی دست و پاچه نرم میکند کمک و یاری رسانید

یک پدر جوان و نان آور یک خانواده لوگری را که در بستر مرگ و زندگی دست و پاچه نرم میکند کمک و یاری رسانید!
(قابل توجه نماینده گان منتخب و وکلای کاندید محترم ولایت لوگر!)

Kabul 14AA 400پدریکه سرپرست و نان اور یک خانواده از ولسوالی برکی برک ولایت لوگر میباشد نسبت داشتن تومور در قسمت کمر اش اکنون فلج و از چشمان کور گردیده است.
خانم این مریض که شوهر اش در یکی از شفاخانه های کابل بستر است میگوید که بخاطر تداوی شوهر اش همه زمین و جایداد خود را فروخته اند و با چشمان پر زه اشک و گریان بالای همه مسلمانان افغان و خصوصاً برادران لوگری شان صدا کرده و تقاضای کمک نموده تا مقدار پولی جمع آوری گردد، که امکان اعزام و تداوی شوهر اش در ترکیه را مساعد کند.

 بنیاد خیریه پیمان با امکانات ناچیز اش مدت سه روز در تپو تلاش پیدا کردن این فامیل در شفاخانه های مختلف شهر کابل بود، بلاخره امروز موفق گردید که این فامیل را که همه شفاخانه های افغانستان و پاکستان جواب منفی داده است در منطقه کارته نو در خانه ما ما خسر اش پیدا کند.

قلم از نوشتن داستان غم انگیز این فامیل عاجز است، اشک هر انسان مسلمان وافغان به حالت این مرد جوان و ناتوان نا خود اگاه میریزد.

 زمانیکه تیم ما از حال و احوال این فامیل خبر شدند و اسناد و مدارک تداوی و نسخه این مریض را مشاهده کردند واقعاً که قابل ترحم است.

الحاج محمد شاه پیمان رئیس بنیاد خیریه پیمان در سویدن عجالتاً کمک ناچیزی که عبارت از مبلغ  پنج هزار افغانی است با فامیل مذکور کمک نقدی نمود.

نمایندگان محترم ملت: ( داکتر صاحب آصف صدیقی، الحاج محمد اکبر ستانکزی، الحاج زمرک پادخوابی، انجنیر صاحب احمدخان، خوشیوال صاحب، وکیل حسیب ستانکزی، علی محمد صاحب، انجنیر صاحب عبدالرحمن وطن وال، خانم نورضیا چرخی، رحیم امین، لیلما یوسفزی و ..................).

نگذارید که دوطفل معصوم این خانواده یتیم و این همشره محترمه ما بیوه و بی سرپناه گردد.

راپورمکمل مصاحبه ویدیویی با این فامیل را در اینجاه مشاهده کنید!

ددې کورنۍ په هکله بشپړ راپور په ویدیو (۲) کې وګورئ!

بیائید دست بدست هم داده این جوان و این پدر و سرپرست این خانواده لوگری را کمک و یاری نمایم و ثابت بسازیم در حقیقت که ما خدمت گار واقعی مردم خود هستیم.

اگر هرکدام از وکیل های منتخب قبلی و وکلای محترم که اکنون کاندید هستند حد اقل ده فیصد از معاش ماهوار و یا ده فیصد از مصارف بیجای کمپاین انتخاباتی شانرا صرف به رضای خداوند ج و کمک نقدی برای امکانات تداوی این برادر جوان تادیه بدارند هم خداوند ج را راضی نموده و هم یک انسان جوان را از مرگ نجات میدهید.

بیائید همت کنید و بمردم خود صداقت و وفاداری تانرا در شعار نه بل در حقیت ثابت کنید.

هر برادر و خواهر دلسوزیکه میخواهند با این فامیل دردیده مساعدت نقدی و یا امکان رفتن شان به ترکیه را میخواهد همکاری و مساعدت نمایند با تیم بنیاد خیریه پیمان به شماره های ذیل تماس بگیرند.

0046739394622 او یا 0093700045950 یا 0093774514189

بیشتر در ویدیویی ثبت شده از دهان خانم این خانواده بشنوید!